wtorek, 1 października 2013

Narzędzia jakości - diagram procesu.


Diagram procesu

Diagram procesu jest tradycyjnym narzędziem zarządzania jakością. Nazywany jest również  schematem przepływów (flowchart), algorytmem lub schematem blokowym.

Celem stosowania diagramu procesu jest graficzne przedstawienie sekwencji operacji, procesów jednostkowych i wszystkich czynności występujących w procesie, a także pokazanie relacji zachodzących między elementami procesu od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia.

Diagram procesu pozwala lepiej zrozumieć istotę procesu. Również daje możliwość zrozumienia i analizy przebiegu procesu. Mając stworzony diagram procesu łatwiej jest wprowadzać uzasadnione modyfikacji i korekty procesu.

Gdzie diagram procesu ma zastosowanie?

 Stosuje się go przede wszystkim do:

 • opisu istniejącego procesu,

 • zaprojektowania nowego procesu,

 • projektowania ulepszeń,

 • analizy procesów,

 • obrazowania przebiegu procesów.

Jak stworzyć diagram procesu?

 1. Proces, dla którego tworzymy diagram trzeba nazwać.
 2. Następnie trzeba określić granice procesu (wejścia/wyjścia).
 3. Kolejnym etapem jest zdefiniowanie poszczególnych kroków (operacji) w procesie.
 4. Po wykonaniu trzech powyższych kroków przystępujemy do konstruowania diagramu poprzez wykorzystanie odpowiednich symboli graficznych, opisujemy poszczególne elementy diagramu oraz łączymy je strzałkami wskazującymi kierunek przebiegu.
 5. Po skonstruowaniu diagramu dokonujemy jego przeglądu współudziale osób zaangażowanych w proces.
 6. Bazując na wynikach przeglądu udoskonalamy diagram, jeżeli jest to uzasadnione.
 7. Ostatnim etapem jest weryfikacja diagramu względem rzeczywistego procesu.

Aby uzyskać przejrzystość diagramu wykorzystuje się umowne symbole graficzne, które obrazują:
- początek procesu (start),
- poszczególne operacje,
- wprowadzane dane,
- emitowane dokumenty,
- elementy decyzyjne,
- koniec procesu.