piątek, 13 lutego 2015

Zawartość normy ISO/DIS 9001:2015

Zawartość normy ISO/DIS 9001:2015

1
Scope
Zakres
2
Normative reference
Powołania normatywne
3
Terms and definitions
Terminy i definicje
4
 Context of the organization
Kontekst organizacji
4.1
Understanding the organization and its context
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2
Understanding the needs and expectations of interested parties
Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
4.3
Determining the scope of QMS
Określenie zakresu SZJ
4.4
Quality management system and its processes
System zarządzania jakością i jego procesy
5
Leadership
Przywództwo
5.1
Leadership and commitment
Przywództwo i zaangażowanie
5.1.1
Leadership and commitment of QMS
Przywództwo i zaangażowanie w SZJ
5.1.2
Customer focus
Orientacja na klienta
5.2
Quality policy
Polityka jakości
5.3
Organizational roles, responsibilities and authorities
Role w organizacji, odpowiedzialność i uprawnienia
6
Planning for the QMS
Planowanie SZJ
6.1
Actions to address risks and opportunities
Działania dotyczące ryzyka i sznas
6.2
Quality objectives and planning to achieve them
Cele jakości i planowanie ich osiągnięcia
6.3
Planning of changes
Planowania zmian
7
Support
Wsparcie
7.1
Resources
Zasoby
7.1.1
General
Postanowienia ogólne
7.1.2
People
Ludzie
7.1.3
Infrastructure
Infrastruktura
7.1.4
Environment for the operation of processes
Środowisko dla działania procesów
7.1.5
Monitoring and measuring resources
Zasoby do monitorowania i pomiarów
7.1.6
Organizational knowledge
Wiedza organizacyjna
7.2
Competence
Kompetencje
7.3
Awareness
Świadomość
7.4
Communication
Komunikacja
7.5
Documented information
Udokumentowana informacja
7.5.1
General
Postanowienia ogólne
7.5.2
Creation and updating
Tworzenie i aktualizacja
7.5.3
Control of dokcumented information
Nadzór nad udokumentowanymi informacjami
8
Operation
Działanie
8.1
Operational planning and control
Planowanie działań i nadzoru
8.2
Determination of requirements for products and services
Określenie wymagań dla wyrobów i usług
8.2.1
Customer comunication
Komunikacja z klientem
8.2.2
Determination of requirements related to products and services
Określenie wymagań związanych z produktami i usługami
8.2.3
Review of requirements related to products and services
Przegląd wymagań związanych z produktami i usługami
8.3
Design and development of products and services
Projektowanie i rozwój produktów i usług
8.3.1
General
Postanowienia ogólne
8.3.2
Design and development planing
Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.3
Desing and development inputs
Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
8.3.4
Design and development controls
Nadzorowanie projektowania i rozwoju
8.3.5
Design and develpoment outputs
Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
8.3.6
Design and development changes
Zmiany do projektowania i rozwoju
8.4
Control of externally provided products and services
Nadzór nad zewnętrznymi dostawcami produktów i usług
8.4.1
General
Postanowienia ogólne
8.4.2
Type and extent of control of external provision
Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcami zewnętrznymi
8.4.3
Infomation for external providers
Informacja dla zewnętrznych dostawców
8.5
Production and service provision
Produkcja i dostarczanie usług
8.5.1
Control of production and services provision
Nadzór nad produkcja i dostarczaniem usług
8.5.2
Identyfication and tracebility
Identyfikacja i identyfikowalność
8.5.3
Property belonging to customers or external providers
Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych
8.5.4
Preservation
Zabezpieczenie
8.5.5
post-delivery activities
Działania o dostawie
8.5.6
Control of changes
Nadzorowanie zmian
8.6
Release of products and services
Zwalnianie produktów i usług
8.7
Control of non conforming process outputs, products and services
Nadzór nad niezgodnościami dotyczącymi procesów, produktów i usług
9
Performance evaluation
Ocena działań
9.1
Monitoring, measurement, analysis and evaluation
Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.1.1
General
Postanowienia ogólne
9.1.2
Customer satisfaction
Zadowolenie klienta
9.1.3
Analisis and evaluation
Analizy i ocena
9.2
Internal audit
Audit wewnętrzny
9.3
Management review
Przegląd zarzadzania
10
Improvement
Doskonalenie
10.1
General
Postanowienia ogólne
10.2
Non-conformity and corrective action
Niezgodności i działania korygujące
10.3
Continual improvement
Ciągłe doskonalenie


1 komentarz:

  1. Witam. Czy masz może jakieś materiały odnośnie normy iso? Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń